Pravidelných dárců krve v České republice ubývá, což má negativní dopady na nemocnice, které začínají mít se zásobováním krví problémy. Proto apelujeme na klienty, kteří se těší dobrému zdraví, aby se stali pravidelnými dárci krve. Je to velmi důležité a šlechetné. Bez krve by lékaři nemohli některé pacienty zachránit a léčit. Krev se totiž v medicíně dosud nedá ničím jiným nahradit.

„V České republice daruje v nemocničních transfuzních zařízeních každoročně přibližně 225 tisíc dárců krve a ročně přibude asi 30 tisíc nových dárců. Celkový počet dárců krve by měl dle doporučení odborníků činit alespoň 300 tisíc a počet prvodárců by měl činit cca 35 tisíc ročně, aby se pokryl přirozený úbytek (daný věkem či nemocemi) a posílil se celkový počet dárců. Podle průzkumu mezi nemocnicemi se již nedostatečnost počtu dárců krve negativně projevuje na zásobování krví a vede i k odkládání některých zdravotnických výkonů a situace v této oblasti se v posledních letech zhoršuje,“ uvádí se v tiskové zprávě Českého červeného kříže ze dne 14. 6. 2023.

Děkujeme našim kmenovým klientům, policistům a hasičům, že se hromadně zapojují do dobrovolného darování krve. Většinou jsou to už zkušení dárci, kteří na odběry docházejí pravidelně. Možná i proto, že ve své profesi často vidí zraněné lidi, kteří potřebují krev.

Proč bezplatné dárcovství

Ve shodě s celosvětovým trendem a s názorem mezinárodních odborných společností podporujeme v naší zemi dárcovství krve oproštěné od finančních motivů. Důvodem není snaha ušetřit peníze za příspěvek dárci, ale snaha zajistit maximální bezpečnost pro příjemce krve. Vyplácení peněz za odběr totiž vyvolává zájem o dárcovství u lidí, pro které je i nevelká finanční částka rozhodujícím motivem a kteří se nezdráhají zatajit důležité údaje o sobě, svém rizikovém chování a zdravotním stavu. Tím se zvyšuje riziko přenosu infekcí, které testováním krve nelze nikdy stoprocentně eliminovat.

Nicméně poskytování různých výhod dárcům jako ocenění jejich nezištné pomoci není v rozporu s mezinárodní definicí bezplatného dárcovství. Proto naši klienti, kteří se pro dárcovství rozhodnou, dostávají mimořádné příspěvky z fondu prevence na regeneraci organizmu. Na vitaminy a minerály jim přidáváme 250 korun a na různé zdravotní procedury od nás mohou získat prvodárci až 1000 korun a dlouhodobí dárci až 5000 korun.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno