Domů Zpravodajství Zajímavosti ČOI kontrolovala nové povinnosti prodávajících při poskytování slev z cen výrobků

ČOI kontrolovala nové povinnosti prodávajících při poskytování slev z cen výrobků

0

Dne 6. ledna 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jejíž součástí je i nová právní úprava poskytování informací o slevách z cen výrobků. Česká obchodní inspekce reagovala na tyto změny a v prvním pololetí tohoto roku provedla celkem 1 142 kontrol. Při 456 kontrolách zjistila nesplnění požadavků na rozsah nebo obsah informací o slevách z ceny výrobků, tak jak požaduje ust. § 12a zákona o ochraně spotřebitele. „Výsledky této akce potvrdily, že kontrolované osoby v řadě případů nedodržovaly povinnosti, které jim plynou z novely zákona o ochraně spotřebitele, konkrétně ust. § 12a, které se týká informací o slevách z cen výrobků. Při kontrolách se převážně prokázaly nesprávné výpočty slev. Dále inspektoři zjistili případy, kdy deklarovaná sleva z ceny výrobku neobsahovala informaci o nejnižší ceně, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy. ČOI také zaznamenává od nabytí účinnosti novely zákona vyšší množství spotřebitelských dotazů a podnětů týkajících se uvádění nesprávných informací o slevách,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Jan Štěpánek.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 6. 1. do 30. 6. 2023 kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, konkrétně na dodržování ust. § 12a, které vychází z čl. 6a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli.

Uvedená evropská právní úprava reaguje na některé marketingové praktiky prodávajících, které mohly ve spotřebiteli vyvolávat mylný dojem o slevách z cen výrobků a podmínkách, za kterých byly tyto slevy poskytnuty. Typickým příkladem takového jednání bylo krátkodobé navýšení ceny, z které byla následně vypočítána sleva. V některých případech pak konečná cena zboží po poskytnutí slevy z navýšené ceny mohla být i vyšší, než cena zboží před jejím krátkodobým navýšením. Právní úprava rozšiřuje informační povinnost prodávajícího, který v případě, že deklaruje slevu z ceny výrobku, musí spotřebitele informovat o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy, nebo od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší něž 30 dnů. V případě postupného zvyšování slevy z ceny výrobku může prodávající uvést nejnižší cenu, za kterou výrobek nabízel a prodával 30 dnů před poskytnutím první slevy. Spotřebitel tak má možnost porovnat nejnižší cenu výrobku za posledních 30 dnů a aktuální cenu výrobku po poskytnutí slevy. Uvedená povinnost prodávajícího nedopadá na výrobky, které podléhají rychlé zkáze, nebo pro výrobky s krátkou dobou spotřeby (více na https://www.coi.cz/slevy/, https://www.coi.cz/novela-zakona-o-ochrane-spotrebitele/).

Před zahájením kontrol, respektive před účinností novely zákona obsahující novou právní úpravu požadavků na informace o poskytování slev z cen výrobků, Česká obchodní inspekce na svých webových stránkách zveřejnila a se zástupci odborné veřejnosti a profesních sdružení komunikovala své postoje a přístup ke kontrole nových povinností. 

V rámci dozoru nad trhem zaměřeného na plnění informačních povinností při poskytování informací o slevách provedla Česká obchodní inspekce v prvním pololetí letošního roku 1 142 kontrol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno při 668 kontrolách (58,5 %) a porušení povinností vyplývajících prodávajícímu z ust. § 12a zákona o ochraně spotřebitele při 456 kontrolách (39,9 %). Mezi nejčastější porušení, kterých se prodávající dopustili, patřilo opomenutí uvedení nejnižší ceny výrobku, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy a výpočet slevy z jiné než nejnižší ceny, za kterou byl výrobek v době 30 dnů před poskytnutím slevy nabízen a prodáván. V souvislosti s porušením ust. § 12a zákona o ochraně spotřebitele bylo doposud uloženo 39 pokut v celkové hodnotě 563 500 Kč.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno