Stručné souhrnné měsíční hodnocení situace na území Česka v oborech klimatologie, hydrologie a kvality ovzduší zveřejňuje ČHMÚ od července formou tiskové zprávy, ve které jsou zároveň uvedeny odkazy na jednotlivé odborné zprávy. Ty jsou nově ukládány na webových stránkách ČHMÚ v části Aktuality.

Červenec 2023 na území ČR hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,6 °C byla o 1,3 °C vyšší než normál 1991–2020. Měsíční úhrn srážek 59 mm představuje 66 % normálu 1991–2020. Průměrná délka slunečního svitu pro území ČR byla tento měsíc 243,8 hodiny, což činí 104 % normálu 1991–2020.

Z hydrologického hlediska byl měsíc červenec podprůměrným až výrazně podprůměrným měsícem. V porovnání s dlouhodobým průměrem dosahoval odtok ze všech hlavních povodí méně než 50 % QVII. Celkový počet profilů, s průtoky menšími než je čtvrtina měsíčního průměru, se udržoval v prvních dvou dekádách mezi 35–38 %, v závěru měsíce, v reakci na nadprůměrné srážky, jejich počet klesl na 29 %. V porovnání s červencem 2022 vychází z hlediska počtu profilů s indikací hydrologického sucha (Q355d) téměř celý červenec 2023 nepříznivě. Jen v posledním týdnu se situace zlepšila. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech a vydatnost pramenů byla v červenci celkově silně podnormální. Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla celkově mimořádně podnormální.

Z hlediska rozptylových podmínek je červenec, v porovnání s 10letým průměrem 2013–2022, hodnocen na hranici mezi standardními a zlepšenými rozptylovými podmínkami. Do konce července nebyl překročen denní imisní limit pro 24hod. koncentraci PM10. Hodnota imisního limitu pro denní maximum klouzavého 8hodinového průměru O3 byla v červenci překročena na 57 stanic z 60. Imisní limit pro O3 byl překročen na jedné stanici. Na základě hodnocení situace s využitím indexu kvality ovzduší lze konstatovat, že kvalita ovzduší byla během července na měřicích stanicích převážně přijatelná

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno