Stejně tak jako v mnoha dalších obcích, i v Kosticích se starají o své seniory. Před osmi lety pro ně otevřely nový bytový dům, kde nejen spokojeně žijí, ale kam se také chodí často za zábavou.

Váš komentář