Pomalu ale jistě se začínají blížit Velikonoce a těm předchází čtyřiceti denní postní doba, kdy by se člověk měl zaměřit na svůj duchovní růst a zdržet se jakýchkoliv oslav nebo hodování. Této době ale naštěstí o víkendu před takzvanou popeleční středou předchází velkolepé oslavy. Ve světě jsou známy pod různými názvy jako například karneval nebo masopust. Ve Valticích takto slavíme již tradiční – vinařský fašank. Organizoval ho kdo jiný, než krojovaná chasa.