Hody jsou v Josefově již od nepaměti. Šohajové a děvčice z místní chasy tak samozřejmě doufaly,
že se jich dočkají i letos. Nakonec se pro ně situace vyvinula dobře a tradice může vesele
pokračovat.