Mateřská školka v Kosticích ožila nově příchozími dětmi. Každoroční zápis přilákal 25 nových dětí ve věku okolo 3 let. Školka se může pyšnit dlouholetou tradicí. Byla postavena již v roce 1910. V minulosti byla využívána jako základní škola. V současné době jsou v provozu 2 třídy. Ve třídách jsou nejen herní kouty podporující tvořivost dětí, ale také lezecká stěna, lana, žebříky, kruhy, pro spontánní pohyb dětí. Rozmanité akce pro děti jsou samozřejmostí a plánují se vždy ve spolupráci s rodiči. A právě rodičů jsme se zeptali, jak jsou spokojeni s fungováním školky.