Celý letošní kulturní rok v Břeclavi je věnován seriálu kulturních akcí zejména Břeclavských sdružení ku příležitosti oslav 150 let od povýšení Břeclavi na město. Ve 40.letech 19.století se zemědělské městečko na hranicích s Rakouskem stalo důležitým železničním uzlem. Poloha mezi hlavním městem Vídní a důležitými moravskými centry vedla k proměně Břeclavi v průmyslové centrum. Co je to za milník a jak důležité je to výročí nám popsal i pan starosta Svatopluk Pěček

Váš komentář