V Kosticích vysadili novou alej. Cestu do lužního lesa zkrášlí duby, jilmy a topoly.