To, že je pes odvěký přítel svého člověka, každý ví. To, že pes může být přítelem-pomocníkem lidí, kteří jsou zdravotně handicapovaní, upoutaní na lůžku či pobývají v domovech seniorů, není už tak zcela běžné. Takovíto pejsci skládají canisterapeutické zkoušky, za které se svým psovodem obdrží certifikát. Po dohodě se zařízením je certifikát poté opravňuje navštěvovat klienty, pro které se pejsek stává motivací k pohybu, k aktivním činnostem, k mluvení, k procvičování ztuhlých svalů a dalším canisterapeutickým „procedurám“.