Poměrně nově zrekonstruované kulturní a informační centrum na půdě místní ZUŠky nabízí prostor k uměleckému a kulturnímu programu. Celá budova je v tomto odvětví hojně využívána. Tak například si zde můžete prohlédnout výstavu věnovanou folkloru, expozice, jež zrekonstruovala paní Zdeňka Turková, sklep se simulovaným dolem a ukázkou těžebního vybavení a spoustu, spoustu dalšího.