Komunitní centrum pro seniory propojené s kulturním domem, kompletně nová podoba centra obce či rekonstrukce sportovního hřiště – tyto projekty a vize do budoucna jsou stěžejními tématy naší reportáže z Moravského Žižkova. S investicemi právě ukončenými, ale i těmi aktuálními a budoucími, nás seznámil starosta Josef Osička.