Krásu vážné hudby si mohli vychutnat poslední májový pátek všichni ti, kteří se zúčastnili již druhého charitativního večera, který byl pořádán za účelem záchrany místních varhan. Ty se nacházejí v kostele sv. Augustina, který je součástí valtické nemocnice. Stejně jako při prvním koncertě se také nyní o hudební stránku události postaral místní rodák, houslista Jiří Partyka.