Jeden z největších letošních projektů města Mikulov, zrekonstruovaný barokní most v Portz Insel, byl druhé červencové pondělí slavnostně otevřen. Projekt realizovalo město Mikulov společně s partnery – obcí Sedlec u Mikulova a s rakouskou obcí Drasenhofen. Rozsáhlá revitalizace se kromě mostu týkala také úpravy okolních cest a naučné stezky.