Epidemiologická situace zamávala s celou republikou a stejně tak kulturními akcemi, které na několik měsíců měly stopku. Nyní to vypadá, že se věci pomalu vrací do normálu, přesto je celá řada festivalů, oslav a dalších akcí na letošní léto zrušená. To ale neplatí pro už tradiční hlohoveckou tancovačku LETNOFEST.