Zakladatelé oddílu, trenéři, spřátelený oddíl z Hulína, samotní sportovci a jejich rodiče, zkrátka všichni příznivci kostického juda se sešli v místní sokolovně, aby společně zavzpomínali na začátky tohoto sportu v Kosticích a společně oslavili významné 40. výročí. Slavností provázeli manželé Krásní, kteří patří mezi zdejší propagátory juda, a při slavnostním proslovu zavzpomínali na samotné založení oddílu a také na jeho úspěchy, které oddíl během 40 let své existence posbíral. K proslovu se připojila také kostická starostka Anna Bradávková spolu s místostarostou Pavlem Růžičkou, a oba projevili upřímnou radost z toho, jak se oddílu daří.