Přesně tohle a ještě mnohem více jsou hody v Kosticích, které probíhají každý říjen již několik let po sobě. Šohaji a děvčice se oblečou do krojů a baví, jak sami sebe, tak celou obec, která se přijde podívat na veselé tance, zpívání a slavnostní průvod. Jak celé hody probíhají, nám neřekl nikdo jiný, než kostičtí stárci.