zářijové monitorovací zprávě se více rozepisujeme o nové roli Českého telekomunikačního úřadu jako národního koordinátora digitálních služeb, věnujeme se také problematice odpovědnosti za škodu na poštovní zásilce a službám, které mohou zajistit vyplacení relevantní náhrady (často nesprávně označovaným jako „pojištění zásilky“). Informujeme i o důležitém rozsudku, ve kterém soud judikoval, že porouchané zařízení nemůže být důvodem pro zbavení se odpovědnosti za přestupek.

Vláda schválila vláda usnesení, kterým navrhla, aby se Český telekomunikační úřad ujal role koordinátora digitálních služeb podle nařízení o jednotném trhu digitálních služeb (tzv. „nařízení DSA“). Úlohou koordinátora bude výkon národního dozoru nad poskytovateli online zprostředkovatelských služeb se sídlem v České republice. Mezi dozorované subjekty budou patřit mimo jiné online tržiště, internetové vyhledávače, sociální sítě, cloudová úložiště, poskytovatelé služby přístupu k internetu, webhostingu, cachingu či jiné online platformy. Více na str. 1 a 2 Monitorovací zprávy.

Úřad doporučuje vždy před odesláním zásilky prověřit, zda zamýšlená poštovní služba splňuje a smluvně garantuje, že v případě nesplnění poštovní smlouvy bude reklamujícímu vyplacena náhrada odpovídající hodnotě zásilky, případně, zda existuje možnost zvolit takové nastavení služby nebo takovou službu, u které bude případná maximální výše náhrady škody ze strany provozovatele skutečnou hodnotu zásilky lépe pokrývat.  Více na str. 3.

Městský soud v Praze rozhodl o žalobě proti rozhodnutí předsedkyně Rady ČTÚ ve věci přestupku, týkajícího se vysílání vně budovy na kmitočtech určených pro vysílání pouze uvnitř budovy, kde zásadní argument žalobkyně zněl, že zařízení bylo v poruše. Žaloba byla zamítnuta a rozhodnutí předsedkyně Rady potvrzeno. Pro ČTÚ jde o rozsudek zásadní, neboť soud zde mj. judikoval, že zařízení v poruše nemůže být důvodem pro zbavení se odpovědnosti za přestupek (liberace). Více na str. 5.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno