Již podesáté se sešli členové Rady velitelů jednotek aktivní zálohy, aby se seznámili s aktuálními novinkami ovlivňujícími průběh služby v aktivní záloze, jako jsou změny branné legislativy, zejména služební hodnocení vojáka AZ, nový systém vystrojení a kariérové kurzy. Setkání se uskutečnilo ve dnech 9. až 10. listopadu v Domě armády Praha za účasti ministryně obrany Jany Černochové a náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Karla Řehky.

Rada velitelů aktivní zálohy je stálým poradním orgánem náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, který se zabývá problematikou dalšího rozvoje AZ a dává doporučení v oblasti přípravy záložníků.

Ministryně obrany Jana Černochová ve svém vystoupení poděkovala všem, kteří dobrovolně převzali svůj podíl odpovědnosti za obranu republiky a zdůraznila jejich význam právě v této době, kdy se bezpečnostní prostředí dynamicky proměňuje. Ať už jde o válku na Ukrajině nebo podlé útoky palestinských teroristů z hnutí Hamás, „jde se o jasné důkazy, že obrana a příprava na ni se stává stále naléhavější a my nesmíme polevit v našem úsilí co nejdřív dohnat promarněné roky, kdy se do obrany přestalo investovat.“

Připomněla, že v minulém roce byl přijat zákon o financování obrany, který garantuje výši obranných výdajů ve výši 2 % HDP, změny v legislativě pak směřují k větší motivaci sloužit. „Zavedli jsme náborový příspěvek, vyšší odměnu pro studenty vysokých škol, ale i odměňování těch, kteří již v AZ věrně slouží, formou stabilizačního příspěvku a navýšili jsme odměny za velmi dobré nebo výtečné plnění služebních povinností.“

Ministryně obrany také zdůraznila, že s tím, jak roste profesionalita aktivní zálohy, stoupá i její význam, nasazení a nepostradatelnost pro obranu ČR. Na Slovensku je nyní nejvyšší počet vojáků AZ, další jsou nasazeni v Litvě. „Tím získává armáda další cenné zkušenosti pro využití svých záloh a vojáci v AZ nabývají zkušenosti z výcviku, který svou délkou a intenzitou převyšuje vše, co je možné zajistit v rámci národního výcviku,“ podotkla. Aby byla příprava ještě kvalitnější, proběhla podle slov ministryně revize obsahu velitelských a kariérových kurzů a rozšiřují se také odborné kurzy a online konzultace.

Také generál Řehka potvrdil, že zhoršující se bezpečnostní situace v Evropě jasně ukazuje na význam a potřebu aktivní zálohy. Zdůraznil, že příslušník AZ musí být vojákem pro bojiště 21. století a potřebuje odpovídající výstroj, vyzbroj, výcvik, ale také vzdělávání a možnost kariérního postupu.

„Narovnali jsme benefity s výhodami pro vojáky z povolání. Letos poprvé probíhá standardizovaný způsob služebního hodnocení. Jeho výsledek se také promítne do odměňování záložníků. Poslední novelizace branné legislativy tak posiluje motivaci ke službě v aktivní záloze a přispívá i k vyšší úrovni její připravenosti,“ zhodnotil generál Řehka motivační faktory, které mají zvýšit zájem občanů o vstup do aktivní zálohy.

Změny nastanou také v oblasti výstrojního zabezpečení. Nová vyhláška nabude účinnosti v roce 2024. Průběžně jsou vojáci AZ vybavováni ochrannými balistickými přilbami nebo opasky vzor 2018. Příští rok armáda počítá s přerozdělením tlumoků vzor 2009 a urgentně řeší ochranné balistické vesty. Většina vojáků zálohy už také cvičí s útočnými puškami BREN A1 a pistolemi PHANTOM.

Některá fakta k novelizaci branné legislativy:

  • Změna branné legislativy přinesla například upřesnění operačního nasazení vojáka v aktivní záloze i celkovou délku nasazení, která může být až do 9 měsíců.
  • Dále bylo zavedeno dobrovolné předurčení, jako další možnost dobrovolného zapojení občanů do obrany státu.
  • Nově je možné zařadit vojáka do aktivní zálohy na dobu až 5 let.
  • Vojákům AZ se vyplácí jednorázový náborový příspěvek, který činí 2 500 Kč za každý měsíc prvního zařazení. Dále může voják AZ, který byl znovu zařazen do aktivní zálohy, získat stabilizační příspěvek 2 000 Kč měsíčně, který je mu vyplacen jednorázově za celou délku zařazení.
  • Rovněž si může polepšit ohledně roční odměny, která činí 18 000 Kč, a získat k ní dalších 9 000 Kč nebo 6 000 Kč, pokud jeho služební hodnocení bude výtečné nebo velmi dobré.
  • U vojáka v záloze, který není zařazen v AZ, náleží odměna 15 000 Kč, pokud absolvuje kurz základní přípravy s hodnocením alespoň vyhovující.
  • Nově náleží zaměstnavateli vojáka AZ finanční podpora i za vykonané dobrovolné vojenské cvičení.
  • Vojákovi v AZ lze poskytnout péči spočívající v zajištění zdravotních služeb, podpory vzdělávání, či uspokojování kulturních a tělovýchovných potřeb a zájmové činnosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno