Po velmi dlouhé době jsem se setkal s panem starostou Velkých Pavlovic Jiřím Otřelem a hned první otázka byla na hodnocení roku 2020.

Váš komentář