Období Velikonoc je díky právě uplynulé postní době ideálním časem k veselení a oslavám, které probíhají napříč celou republikou. Zejména na Moravě jsou tyto slavnosti spojeny s vínem, které na jaře dostává finální podobu. Také v Lužicích je již tradicí pobavit se na Velikonočním koštu a ochutnat zde rozmanité vinné vzorky.