Příchod jara je spojen s jedním z největších křesťanských svátku, s Velikonocemi. Tedy se svátkem spjatým s mučednickou smrtí a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Předchází jim čtyřiceti-denní postní doba, která začíná bujarými oslavami fašanku nebo-li masopustu a končí nástupem Pašijového týdne před vlastními Velikonocemi. My jsme se byly podívat, jak je slaví v Hlohovci.  Zdejší velikonoční zvyky nám přiblížil pan Josef Vlašic, hlohovecký kostelník.