Opoziční hnutí Mladí a Neklidní zorganizovalo spolu s městskou knihovnou diskuzní cyklus nesoucí název „Tváře Břeclavi.“ Jedná se o panelové diskuze, jejichž cílem je ukázat, jak velký význam má spolupráce místních politických sdružení, odborníků a veřejnosti. Diskuzní cyklus by se měl opakovat každé dva měsíce. Odstartovala jej diskuze na téma „doprava,“ pro město Břeclav téma z nejdůležitějších. Za hojné účasti veřejnosti se sálem nesly názory odborníků na možná řešení dopravní situace.