Ve Velkých Bílovicích si důchodců velmi váží. Aby to dokázali a projevili jim úctu, město pro ně uspořádalo vánoční setkání.