Společně s první svící na adventních věncích se každoročně rozsvěcuje taky vánoční strom na valtickém náměstí.