Posláním Mikulášských trhů v Šardicích je hlavně setkávání lidí.