Hody, co by svátek posvěcení kostela, Valtice pamatují už od 17. Století, kdy byl kostel Nanebevzetí panny Marie postaven. Ta správná zábava to ale začala být teprve před dvaceti lety, protože se oslav tohoto křesťanského svátku chopila krojovaná společnost.