Scházet se je pro společnost důležité. To vědí i v Hlohovci a proto zde pořádají setkání seniorů. Místní kulturní dům se naplní, zahraje muzika a senioři se baví.