Přestože letošní Svatováclavské hody v Dolních Bojanovicích kvůli aktuálním opatřením zrušili, rozhodla krojovaná chasa, že alespoň symbolicky postaví ručně máju. V následujících minutách vám prozradíme, jak je taková stavba náročná a jakou tradici zde má.