V sobotu 16. dubna se ve Tvrdonickém větrolamu uskutečnila dobročinná akce ukliďme Česko. Hasiči nasbírali 4 plné vozíky nalezeného odpadu a roztřídili je ve sběrném dvoře. Kuriózním nálezem byly tzv. „mechovky“, boty prorostlé mechem. Neznáte majitele?