Přírodověda pro 4. ročník.

Rostliny našich polí, jetel nachový inkarnát.
Pole je ekosystém uměle vytvořen člověkem. Na polích pěstujeme především obilniny, okopaniny, luskoviny, ale i olejniny, pícniny, textilní plodiny a různé druhy zeleniny. Rostliny pěstované na poli nazýváme polní plodiny.
Z pícnin vám nyní představíme jetel inkarnát:
„Jetel nachový neboli inkarnát se pěstuje především na semeno, které se dál prodává a poté jde většinou na export. Používá se ale také k tzv. zelenému hnojení. Na svých kořenech má totiž bakterie, které fixují ze vzduchu dusík a po zpětném zaorání zkvalitňují půdu,“