Prvotní základní vyšetření zdravotního stavu pacienta provádí všeobecný praktický lékař, v případě dětí praktický lékař pro děti a dorost (pediatr). Dle podrobné anamnézy (při podezření na poruchu imunitního systému) může praktický lékař pacienta doporučit ke specializovanému imunologickému vyšetření v odborné ambulanci alergologie a klinické imunologie.

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění

Imunologické vyšetření je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazeno na základě indikace praktickým lékařem. Veškerá vyšetření a odběry je nutné provést ve smluvních zdravotnických zařízeních (tzn. u poskytovatele zdravotních služeb, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta). V případě, že pacient žádá o imunologické vyšetření, přestože ošetřující praktický lékař neshledává k jeho indikaci zdravotní důvody, platí si toto vyšetření sám jako samoplátce. Cenu pro samoplátce určuje poskytovatel zdravotních služeb.

Vyšetření na imunologii

Imunologické vyšetření provádí lékař specialista – klinický imunolog (odbornost 207 – alergologie a klinická imunologie). Specialista s pacientem během vstupní prohlídky nejprve projde jeho aktuální zdravotní stav (zdravotní obtíže), anamnézu (osobní, rodinnou, sociální, pracovní) a také zjišťuje jaké léky pacient užívá, zda kouří či užívá jiné návykové látky, včetně alkoholu. Anamnestický rozhovor má v imunologii velký význam a bývá proto velmi podrobný.

Pacientům se také doporučuje přinést od registrujícího praktického lékaře stručný souhrn prodělaných onemocnění a absolvovaných vyšetření. Díky těmto informacím imunolog ví, jaká vyšetření pacient podstoupil a která vyšetření není nutné opakovat (předejde se tak duplicitě). Následuje fyzikální vyšetření a laboratorní vyšetření krve.

Během komplexního fyzikálního vyšetření imunolog zhodnotí pacientův stav pohledem, poslechem, pohmatem a poklepem. V závislosti na typu zdravotních obtíží může imunolog také provést některá funkční diagnostická vyšetření, jako např. vyšetření plicních funkcí pomocí tzv. spirometru a provést kožní testy. Laboratorní vyšetření je nedílnou a důležitou součástí imunologického vyšetření – imunolog pacientovi vypíše „žádanku na laboratorní vyšetření“, ve které jsou uvedeny konkrétní požadavky na laboratorní vyšetření.

Kam jít s žádankou na laboratorní vyšetření?

Pacient s vypsanou žádankou může jít na odběr krve do jakéhokoli smluvního laboratorního odběrového místa. Vzorek krve je z odběrového místa následně odeslán do specializované laboratoře, která výsledky zasílá zpět indikujícímu imunologovi. Bez komplexní znalosti klinických obtíží a anamnézy pacienta by totiž mohla být interpretace imunologických testů nepřesná (zavádějící).

Stanovení léčby

Klinický imunolog na základě provedených vyšetření a výsledků laboratorního imunologického vyšetření stanoví pacientovu diagnózu a zvolí vhodnou formu léčby včetně preskripce léků, případně indikuje pacienta k další specializované zdravotní péči.

Vyšetření u klinického imunologa může být jednorázové, kdy další dispenzární péči přebírá registrující praktický lékař (pravidelné kontroly a předepisování léků). Případně, pokud to stav pacienta vyžaduje, může i nadále zůstat v péči klinického imunologa, který ho dispenzarizuje pro jeho imunologickou poruchu a pravidelně ho kontroluje a předepisuje mu indikovaná léčiva.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno