Bydlím sedm let v garsonce, nikdy jsem neměl s pronajímatelem problém. Až letos. Od Nového roku začal dělat naschvály. Tím posledním bylo vyúčtování za březen s několikanásobně vyšší spotřebou elektrické energie z průměrných 600,- / měsíc na 4500,- / měsíc. Říkal jsem mu, že to není možný, že nemám žádný extra spotřebič a žiji pořád stejně a že musí být něco s elektroměrem, načež mi odpověděl, že to teď nezjistí, jedině na konci příštího měsíce to porovnat s hlavním elektroměrem od domu a že to teď někdo zaplatit musí. Svůj elektroměr jsem dnes tedy kontroloval a má za 16 hodin namotáno cca 20KWh, takže to není ok. Pronajímatel pracuje u Policie jako revizní technik, je evidentní, že to ví. Děsím se dalšího vyúčtování, co mohu dělat?

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a ze zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách).

Z Vašeho dotazu vyplývá, že dostáváte od pronajímatele vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu za každý měsíc samostatně. Zúčtovací období je ve Vašem případě tedy vždy jeden kalendářní měsíc.

Pokud máte pochybnosti o správnosti vyúčtování, můžete do 30 dnů od doručení vyúčtování písemně požádat pronajímatele jakožto poskytovatele služeb, aby Vám doložil náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování a aby Vám umožnil pořízení kopie podkladů. Této Vaší žádosti pak pronajímatel musí vyhovět do 30 dnů.

Odpověď – 2. část

Pokud z obdržených podkladů zjistíte, že vyúčtování bylo provedeno v souladu se zákonem, budete muset částku v něm uvedenou pronajímateli uhradit. V opačném případě, tedy pokud zjistíte, že vyúčtování obsahuje vady, které mají vliv na vypočtenou výši nedoplatku, jste povinen proti vyúčtování podat námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování. Námitky musíte předložit pronajímateli do 30 dnů od doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle předchozího odstavce. Současně platí, že v případě zjištění shora uvedených vad nemůže dle zákona nastat splatnost vyúčtování. To znamená, že nejste povinen v takovém případě nedoplatek uhradit.

Dle zákona o službách dále platí, že nepředloží-li příjemce služeb (nájemce) námitky ve shora uvedené lhůtě, platí, že se způsobem a obsahem vyúčtování souhlasí. Včas uplatněné námitky musí poskytovatel služeb (pronajímatel) vyřídit do 30 dnů od jejich předložení.

Co se týká Vašich pochybností ohledně správnosti měření elektroměru, nabízí se zde možnost podat žádost dodavateli energie o kontrolu nezávadnosti elektroměru a případně o jeho výměnu. Pokud se tedy s pronajímatelem jinak nedohodnete, doporučuji obrátit se na dodavatele energie s Vaší žádostí co nejdříve.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno