Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé zvyky. Českou tradicí je, že se sejdou koledníci převlečení do kostýmů, a ti pak chodí žehnat od domu k domu nebo koledují v ulicích.
Této zvyklosti využil valtický muzejní spolek k tomu, aby uspořádal benefiční Tříkrálový koncert v kostele svatého Augustina pro záchranu zdejších varhan.