Méně lidí v exekuci a další snížení celkového počtu exekucí – to ukázaly souhrnné statistiky Exekutorské komory ČR (EK ČR) za rok 2022. K pozitivnímu vývoji přispělo hlavně zastavování bagatelních exekucí. Ubývá nadále i nezletilých dlužníků, mírně narostl počet exekucí vedených v souvislosti s vymáháním výživného.

Počet exekucí u fyzických osob opět poklesl, ve srovnání s rokem 2021 o více než 300 tisíc. Ke konci roku 2022 bylo podle statistik EK ČR v exekuci o zhruba 30 tisíc lidí méně. Soudní exekutoři ukončili také rekordní počet cca 960 tisíc exekucí, oproti roku 2021 více než dvojnásobek.

 „Pokles v počtu exekucí sledujeme dlouhodobě, v loňském roce na tom mělo lví podíl především zastavování bagatelních exekucí,“vysvětluje prezident EK ČR Jan Mlynarčík.„V praxi probíhalo bez větších problémů a podle kvalifikovaného odhadu Komory soudní exekutoři takto zastavili na 450 tisíc exekucí. Po této možnosti, tedy zastavování bagatelních exekucí soudní exekutoři volali dlouho, a to hlavně proto, aby se systém očistil o zbytečné exekuce.“  

Po několika letech se snížil také počet exekucí vedených na jednu fyzickou osobu, na jednoho dlužníka je vedeno průměrně 6,16 exekucí. Průměrný český dlužník také o něco „zestárl“, v roce 2022 mu bylo 46,4 let.

Výživné

V roce 2022 vedli soudní exekutoři v Česku celkem 4.750 exekucí na výživné. Je to o něco více než v roce 2021 a za nárůstem je jednoznačně zákon o náhradním výživném. Podmínkou pro výplatu této dávky je totiž vedení exekuce. Vendula Flajšhansová, členka prezidia EK ČR připomíná, že v Česku využívají exekutoři u vymáhání výživného velmi efektivní nástroj: „Můžeme lidově řečeno „zabavit řidičský průkaz“, jen v loňském roce exekutoři vydali 1.200 takových exekučních příkazů. Většinou pak dlužník najde poměrně rychle nové zdroje na uhrazení výživného.“

Stejně jako v předchozích letech ubývá nezletilých v exekuci, ke konci roku 2022 jich bylo už jen 910.

Mezi okresy s nejnižším počtem exekucí patří  Žďár nad Sázavou,Brno-venkov, Praha-východ a Uherské Hradiště. Naopak nejvyšší  počty dlužníků mají v Mostě, Ústí nad Labem  a Chomutově.

Predikce 2023

Zatímco doposud byl sledován pozitivní trend (ubývání exekucí i dlužníků), letos EK ČR očekává spíše drobný nárůst ke konci roku 2023. Mohla by se tady už promítnout ve větší míře horší ekonomická situace a všeobecné zdražování.

V řadě exekučních řízení se nedaří vymáhat, zejména proto, že se v minulých letech dramaticky navýšila nezabavitelná částka. „V současné době díky opakovanému zvyšování nezabavitelných částek není možné některým dlužníkům srážet ze mzdy, a to ani na výživné, zkrátka přijdou i oběti trestných činů aj. Srážky ze mzdy patří k tzv. měkkým způsobům vedení exekuce, pokud to ale není možné, exekutor musí přistoupit k více invazivním krokům např. mobiliární exekuci,“ vysvětluje viceprezident EK ČR Martin Tunkl. Plošný výpadek srážek ze mzdy a jiných příjmů se dotýká nejen exekucí, ale nepochybně také insolvenčních řízení. Řešením by byla např. minimální srážka ze mzdy, která by byla v širším pohledu přínosem pro věřitele, ale i dlužníky.

Naopak významné směrem ke snižování počtu exekucí by mohlo být zastavování bezvýsledných exekucí, tedy takových, kde se šest let nic nevymohlo. Tady ale zatím existuje řada otazníků, mezi jeden z nich patří i přiměřená náhrada pro soudní exekutory za zastavení takové exekuce.

Podle analýz a kvalifikovaných odhadů EK ČR by se takto mohlo zastavit na 700.000 až 800.000 exekucí. To znamená, že by se takto letos mohlo zbavit všech soudních exekucí v důsledku nové právní úpravy cca 50.000 až 80.000 fyzických osob.

Aktuální data o počtu lidí v exekuci a počtu exekucí najdete spolu s dalšími na statistickém webu EK ČR. Je možné se tady zaregistrovat, při každé aktualizaci dostane zájemce upozornění. Další informace je možné čerpat z opendat, ta se aktualizují jednou za čtvrt roku. Součástí webu je také infomapa s přesným přehledem počtu dlužníků v daném místě.

 Příloha TZ – přehled

Počet exekucí u FO (pokles o 324 150 )

2022 – 4.102.662

2021 – 4.426.812

Počet FO v exekuci (pokles o 31 608)

2022 – 666 420

2021 – 698 028

Počet ukončených exekucí: 960 000

Průměrný počet exekucí na jednu FO:

2022    6,16

2021    6,37

Exekuce vedené pro vymožení výživného:

2022  4.750

2021  4.200

TOP 3 okresy s nejmenším podílem povinných na počet obyvatel:

Žďár nad Sázavou

Brno-venkov

Praha-východ a Uherské Hradiště

TOP 3 okresy s největším podílem povinných na počet obyvatel:

Most

Ústí nad Labem

Chomutov

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno