V polovině září jsme se setkali se starostou Starého Poddvorova Ivem Padalíkem, který nás informoval o aktuálních investičních projektech obce. Mezi ty například patří dokončení rekonstrukce místní základní školy nebo výstavba venkovního sportoviště.

Váš komentář