Že ples není jen záležitostí dospělých, dokázali žáci osmého a devátého ročníku základní školy v Lužicích.