Postupné zlepšování provozních  výsledků na českém nebi a letištích se pozitivně promítlo i do  hospodářských výsledků podniku. Po dvou letech ve ztrátě se podnik opět dostal do černých čísel a dosáhl zisku ve výši 176 mil. Kč. Finanční situace byla i přes stále křehký vývoj celého oboru podnikání v roce 2022 stabilní a podnik byl schopen se vyrovnat se všemi závazky, souvisejícími se zabezpečením své činnosti i se závazky vůči státnímu rozpočtu. Hospodaření za minulý rok na svém  jednání projednala dozorčí rada podniku  a doporučila ji zakladateli ke schválení. 

Za rok 2022 dosáhly celkové výnosy podniku částky 3 596 mil. Kč, tedy o 80 % více  než v roce 2021. Ve srovnání s rokem 2019, který slouží jako objektivní srovnávací kritérium (poslední rok s normálním vývojem provozu) se však stále jedná o 14% pokles. Hlavním zdrojem příjmů podniku bylo poskytování letových navigačních služeb. Výnosy z těchto služeb představovaly 91 % z celkových provozních výnosů podniku. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových (přeletových) navigačních služeb ve výši 2 784 mil. Kč, tj. 79 % provozních výnosů. Další významnou výnosovou položkou byly výnosy z letištních přibližovacích služeb v částce 427 mil. Kč s podílem 12 % z provozních výnosů. 

V průběhu roku 2022 byla podniku poskytnuta ze státního rozpočtu úplná kompenzace nákladů vzniklých podniku v souvislosti s poskytováním služeb letům osvobozeným od zpoplatnění (lety vojenské, státní a jiné další) v úhrnné částce 73 mil. Kč. Z ostatních výnosů podniku pak byly významné tržby z poskytování vzdělávání a výcviku v částce 92 mil. Kč a výnosy kalibrační letky od domácích i zahraničních zákazníků  ve výši 58 mil. Kč.

Celkový objem nákladů (včetně odložené daně z příjmů) činil 3 420 mil. Kč, což představuje meziroční  nárůst objemu nákladů o 22 %, nicméně  ve srovnání s referenčním rokem 2019 se jedná o 14 % pokles. Podnik i nadále aplikuje v nákladové oblasti vybraná úsporná opatření. 

 „Rok 2022 byl již ve znamení stabilizace důležitých finančních ukazatelů, návratu do černých čísel a vytvoření zisku. Schválení našeho „Plánu výkonnosti“ na evropské úrovni nám pak zajišťuje potřebnou finanční stabilitu do dalšího období. Důležitou skutečností také je, že hospodářské výsledky podniku umožnily vyrovnat všechny jeho finanční závazky vůči zaměstnancům, které vznikly v důsledku nezbytných opatření v době pandemie“,  komentoval hospodářské výsledky generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno