Předseda ČBK, arcibiskup olomoucký Jan Graubner, adresoval jménem svým i jménem českých a moravských biskupů dopis emeritnímu papeži Benediktovi XVI., ve kterém mu vyjadřuje podporu v této pro něj tak obtížné situaci. Dopis byl dnes, 11. února 2022, odfaxován do domu Mater Ecclesiae se Vatikánu, kde emeritní papež XVI. bydlí.

Předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner v listu jménem biskupů České republiky vyjadřuje Benediktovi XVI. podporu a také hluboké politování nad hanebnými útoky, které jsou v současné době proti emeritnímu papeži vedeny.

Podle arcibiskupa Graubnera biskupy velmi oslovila slova vděčnosti a vyznání v dopise, který Benedikt XVI. zveřejnil prostřednictvím vatikánských médií 8. února 2022. „Pokora spojená s vděčností Bohu i lidem, to je pro nás příklad hodný následování. Váš postoj nám připomenul, že obnova církve vyžaduje nejen horlivost a pravdivost, ale také hlubokou pokoru, pramenící z niterného spojení s Kristem Spasitelem, který se stal smírnou obětí za hříchy světa. Děkujeme za Váš příklad,“ stojí mimo jiné v dopise.

Předseda ČBK v listu dále uvádí, že také doufá, že očista církve bude respektovat jak práva obětí, tak ochranu křivě obviněných a ochotu celého společenství činit pokání a zřeknout se všeho, co poškozuje mravní životní prostředí nejen v církvi.

Emeritního papeže olomoucký arcibiskup v závěru dopisu ujišťuje o modlitbách a přeje mu hodně síly k překonání této náročné doby a zároveň mu děkuje za dlouholetou službu církvi. „Váš jedinečný přínos na poli teologie je fascinující jak svým rozsahem, tak hloubkou a září z ní láska ke Kristu a ke společenství církve, které založil. Vaše dlouholetá služba biskupa, zpočátku v mnichovsko-freisingské arcidiecézi a později univerzální církvi, přinesla, a ještě přinese mnoho požehnaných plodů.“ 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno