Dopady zásadních změn přímých daní schválených v rámci konsolidačního balíčku vlády byly dosud podrobeny jen velmi dílčím analýzám. Pozornost nezávislých studií se dosud soustředila hlavně na dílčí změny a na změny v průměrném zdanění zaměstnanců.

Nejnovější studie IDEA srovnává dopady všech daňových změn přijatých v rámci konsolidačního balíčku jako celek, ale analyzuje také vliv jednotlivých vybraných změn, především pak omezení slevy na manžela/lku s nízkými příjmy. Studie se dívá na dopady konsolidačního balíčku ve srovnání se současným daňovým systémem, ale také je srovnává se stavem před zrušením tzv. superhrubé mzdy, ke kterému došlo v roce 2021. A konečně studie nabízí pohled nejen na přerozdělovací efekty daňových změn, ale studuje i jejich vliv na motivace k práci.

Srovnání průměrného zdanění před zrušením superhrubé mzdy v roce 2021 se situací po schválení změn ve vládním balíčku od roku 2024 ukazuje, že si polepší zhruba 90 % zaměstnanců. Pohorší si zaměstnanci s nejnižšími příjmy, kterým zrušení tzv. superhrubé mzdy nijak nepomohlo a nyní na ně má dopadnout zvýšení sociálního pojištění. Dále si pohorší ti zaměstnanci, kteří kvůli vládnímu návrhu přijdou o slevu na manžela/lku.

Nová analýza IDEA také odhaluje, do jaké míry změny obsažené ve vládním balíčku sníží počet zaměstnanců s  nárokem na slevu na manžela či manželku s nízkými příjmy. Nově totiž bude tato sleva omezena pouze na domácnosti, ve kterých se manžel či manželka starají o dítě do tří let věku. Nárok již nebude mít současných zhruba 170 tisíc zaměstnanců, ale pouze 95 tisíc. O nárok na slevu přijde i 20 tisíc zaměstnanců ve věku 55 až 65 let.

Studie dále analyzuje změny tzv. mezních daňových sazeb, které jsou důležité pro pracovní motivace. Po schválení změn konsolidačního balíčku v daňovém systému vznikne skupina zaměstnanců s příjmy mezi 3-4násobkem průměrné mzdy, která bude čelit mezní daňové sazbě přes 50 %. To je o 17 procentních bodů vyšší mezní sazba, než které čelí zaměstnanci se mzdou nad 4násobkem  průměrné mzdy. Právě zaměstnanci s nejvyššími příjmy budou čelit nižší mezní sazbě než většina ostatních zaměstnanců.

„Snížení hranice druhé sazby daně z příjmů neovlivní mezní daňovou sazbu zaměstnanců s příjmy nad 4násobek průměrné mzdy. Ti tak budou i nadále čelit mezní odvodové povinnosti nižší než většina zaměstnanců,“ upozorňuje spoluautorka analýzy Klára Kalíšková.

graf1_dopady-danovych-zmen

Nová studie IDEA také analyzuje dopady (návrhů) balíčku na tzv. participační daňovou sazbu, která výrazně ovlivňuje motivace zapojit se do výdělečné činnosti u druhých, méně vydělávajících členů rodiny, zpravidla žen.

“Naše výpočty ukazují, že v současném systému ženy čelí vyšší participační daňové sazbě než muži. Nejvýraznější rozdíl je patrný mezi zaměstnanci s příjmy pod průměrnou mzdou. To je dáno tím, že ženy jsou častěji v pozici druhého vydělávajícího. Omezení slevy na manželku, tak jak je představená ve vládním návrhu, tento rozdíl snižuje,” konstatuje spoluautor studie Michal Šoltés.

Studie je dostupná na https://idea.cerge-ei.cz/. Vznikla s podporou Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21 Společnost v pohybu. Celý text k dispozici zde.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno