Rakovina prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním žen v České republice. Vloni se s tímto onemocněním léčilo 56 tisíc klientek VZP. Pojišťovna dlouhodobě poukazuje na důležitost prevence, proto se i letos připojuje ke kampani Pinktober. Říjen je totiž celosvětově věnován prevenci rakoviny prsu a podpoře nemocných žen. Tradičním symbolem onemocnění je růžová stužka, proto tedy i tato barva provází celou kampaň.

Dle dat ÚZIS (2021) je ročně nově diagnostikováno kolem 7 500 žen, nejčastěji ve věku 65-69 let, nádory se však objevují i u mladších žen. Vloni se s touto diagnózou léčilo 56 tisíc klientek VZP a jejich léčba stála pojišťovnu 2,5 mld. korun.

Počet klientek VZP s nádorem prsu a náklady na jejich léčbu v uplynulých 5 letech

 Počet pacientekNáklady na léčbu v tis. Kč
201857 0232 166 673
201957 4742 153 609
202054 8522 183 050
202155 0242 251 062
202256 0022 494 785

Klíčovou roli hraje včasný záchyt nemoci, který výrazně zvýší šance na úplné vyléčení pacientky. Je proto důležité absolvovat screeningové vyšetření prsou, na které má ze zdravotního pojištění nárok každá žena starší 45 let prostřednictvím mamografie, a to pravidelně jedenkrát za dva roky. V loňském roce podstoupilo mamografický screening 402 tisíc pojištěnek VZP, v prvním pololetí 2023 více než 221 tisíc pojištěnek (cca o 10 tisíc víc, než za stejné období v roce 2022).

Příspěvky VZP
Ženy mladší 45 let, které screening prsu hrazený pojišťovnou nemají, mohou o vyšetření z preventivních důvodů zažádat samy. V tomto případě si vyšetření musí také uhradit. VZP všem dospělým klientkám nad 18 let, které se takto rozhodly, jednorázově přispívá 500 Kč. Screeningovou mamografii lze provést u pacientky už od 40. roku věku, ženám mladším 40 let se zpravidla provádí ultrasonografie. Vyšetření musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru uvedeného v seznamu center mamografického screeningu v ČR. Vloni si o příspěvek zažádalo přes 19 tisíc žen.

Samovyšetření
Nezastupitelné místo v prevenci rakoviny prsu má také samovyšetření. Poučení o samovyšetření prsů by měl provádět gynekolog v rámci preventivní prohlídky. U žen od 25 let lékař provede též klinické vyšetření prsů, pokud mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory. Samovyšetření prsu však není rovnocennou náhradou lékařských přístrojů.

Adresné zvaní na onkologickou prevenci
Zásadní vliv na úspěšnost léčby rakoviny je její včasné odhalení. I proto VZP už řadu let ke screeningovému vyšetření své klienty také adresně zve. Pozvánky jsou adresovány těm, kteří mají na vyšetření ze zákona nárok, ale už několik let se jich nezúčastnili. Zvací dopis, který jim přijde do schránky, tak obsahuje informaci, na která vyšetření mají nárok a kde je mohou absolvovat. Adresné zvaní se týká prevence rakoviny prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku. Ženám ročně odešleme více než 300 tisíc dopisů s pozvánkami na mamograf.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno