Ptačí park Kosteliska buduje ve spolupráci s městem Dubňany Česká společnost ornitologická. Postupným kosením, vyřezáváním dřevin a pastvou ovcí vytváří vhodné podmínky pro mokřadní, vodní i luční ptáky, kterých zde napočítali více než 170 druhů, tento krásný kout v nivě říčky Kyjovky přeměňují do parku, který je v našich končinách jedinečný.

Váš komentář