V Evropském hospodářském prostoru (EHP) je při současné výši limitu pojištění vkladů, který činí 100 000 €, plně chráněno 96 % oprávněných vkladatelů. To znamená, že v případě krachu finanční instituce by jim systém pojištění vkladů vyplatil plnou výši jejich vkladů v krachující instituci. Čtyři procenta vkladatelů, kteří nejsou plně chráněni, jsou většinou právnické osoby.

V České republice je podíl plně chráněných vkladatelů větší a činí zhruba 98 %. Dohromady tito vkladatelé drží přibližně 3,5 bilionu Kč pojištěných vkladů.

Podle výkonné ředitelky Garančního systému finančního trhu Renáty Kadlecové analýza ukazuje, že je současný limit pojištění vkladů dostačující. „Vzhledem k tomu, že je naprostá většina vkladatelů dostatečně chráněna současným limitem, nevidíme jeho zvýšení jako nutné. Pokud by došlo k jeho navýšení, bylo by třeba držet ve Fondu pojištění vkladů větší objem finanční rezervy, což by vedlo k vyšším nákladům pro bankovní sektor. Cílová úroveň Fondu pojištění vkladů je totiž stanovena jako 0,8 % z celkové výše chráněných vkladů v českých bankách,“ uvádí. Zvýšení úrovně ochrany by navíc mohlo vést ke zvýšenému morálnímu hazardu, protože vkladatelé by mohli být při zakládání účtu méně ochotni zvažovat riziko krachu banky.

Smysluplnou změnou v rámci pojištění vkladů by však mohla být změna limitu ochrany tzv. dočasně zvýšených zůstatků. V zákonem přesně vymezených případech je totiž možné vyplatit i zvýšenou náhradu nad rámec základního limitu 100 000 €, například když vkladateli na účet dorazí prostředky z prodeje nemovitosti určené k bydlení nebo prostředky z vyrovnání společného jmění manželů. „Při přípravě výplaty náhrad po pádu Sberbank jsme se setkávali s tím, že maximální výše ochrany dočasně zvýšených zůstatků, která činí 200 000 €, již v řadě případů nedostačovala. S ohledem na všeobecný růst cen je proto na místě bavit se o tom, že by se limit pro ochranu dočasně zvýšených zůstatků zvedl. Řešením může být návrh Evropské komise v rámci reformy rámce krizového řízení bank a pojištění vkladů, kdy by se limit pro ochranu dočasně zvýšených zůstatků zvedl na ekvivalent 500 000 € a doba ochrany na 6 měsíců,“ dodává Renáta Kadlecová. Zatím není jasné, kdy a zda by změna mohla vstoupit v platnost. Návrh Komise bude předmětem dalšího vyjednávání a rozhodovat o něm bude až nově zvolený Evropský parlament. Následně bude muset dojít k transpozici do legislativy jednotlivých zemí EU.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno