Podle předběžných údajů Evropské komise bylo na silnicích v EU v roce 2023 usmrceno 20 400 osob, což představuje meziroční mírný pokles o 1 %. To sice představuje přibližně o 2 360 smrtelných nehod méně (-10 %) než v roce 2019, ale v několika členských státech se klesající trend zastavil. Česko se v roce 2023 dostalo na průměr zemí Evropské unie. Centrum dopravního výzkumu a Samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy vydalo historicky první číslo Zpravodaje Bezpečná doprava.

Česko je patnácté v počtu fatalit na silnicích, loni dohnalo průměr Evropské unie

Navzdory určitému pokroku oproti výchozímu stavu (rok 2019) je jen málo členských států na dobré cestě ke splnění cíle EU a OSN snížit do roku 2030 počet úmrtí na silnicích o polovinu. Od roku 2019 počet úmrtí na silnicích téměř neklesl ve Španělsku, Francii a Itálii, zatímco v Irsku, Lotyšsku, Nizozemsku, na Slovensku a ve Švédsku se zvýšil. Naproti tomu Belgie, Česko, Dánsko, Maďarsko a Polsko jsou v posledních čtyřech letech na dobré cestě ke splnění cíle snížit do roku 2030 počet úmrtí a vážných zranění na silnicích o 50 %

Obrázek 1 Počet usmrcených na 1 milion obyvatel při dopravních nehodách v EU v roce 2023

Celkové pořadí úmrtnosti v jednotlivých zemích se výrazně nezměnilo, nejbezpečnější silnice jsou stále ve Švédsku (22 úmrtí na milion obyvatel) a Dánsku (27/milion obyvatel). Nejvyšší míru úmrtnosti v roce 2023 hlásí Bulharsko (82/milion) a Rumunsko (81/milion). Průměr EU činil 46 úmrtí na silnicích na milion obyvatel [12].
Česká republika patřila v roce 2023 se 46 usmrcenými osobami na 1 milion obyvatel (502 usmrcených osob do 30 dní od dopravní nehody) na 15. místo, když se poprvé dostala na úroveň evropského průměru. Ze zemí V4 bylo v roce 2023 evidováno více usmrcených v Maďarsku (49), v Polsku i na Slovensku (shodně 52),“ uvádí Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy.
Interaktivní vizualizace vývoje v období 2010-2023 v jednotlivých zemích EU je k dispozici zde.
Matice kolizních partnerů ukazuje četnosti jednotlivých typů kolizí v období účinnosti Strategie BESIP 2021-2023, tedy v období 2021-2023. Z ní je vidět, že nejzávažnější následky (co do počtu) mají srážky zranitelných účastníků (chodci, cyklisté a motocyklisté) s osobními automobily, dále pak s automobily nákladními.
Image
Obrázek 2 Matice kolizních partnerů – počet usmrcených osob v období 2021-2023

Vyšlo historicky první číslo Zpravodaje Bezpečná doprava

Monitoring zaměřený na bezpečnost silničního provozu u nás a ve světě začalo v roce 2024 zpracovávat Centrum dopravního výzkumu v. v. i. ve spolupráci se Samostatným oddělením BESIP Ministerstva dopravy. Každé vydání obsahuje aktuální informaci o plnění Strategie BESIP 2021-2030, která se zaměřuje na plnění strategických cílů a klíčových ukazatelů, specifické téma čísla, zařazeny jsou výzkumné aktivity CDV a v závěrečné kapitole pak přehled novinek ze zahraničí, které mají vazbu na bezpečnost silničního provozu. Zpravodaj bude vydáván kvartálně.

Část Zpravodaje je věnovaná aktualitám z výzkumu, v prvním čísle jsme představili na deset aktuálních odborných článků, které vyšly jak v mezinárodních, tak tuzemských časopisech, namátkou: Jak česká média pokrývají téma nepozornosti v dopravě? Co ovlivňuje jízdní stopu ve směrovém oblouku? Přehled přístupů k hodnocení účinnosti zklidňovacích opatření, Nepřímé ukazatele bezpečnosti z dat plovoucích vozidel, Metoda STKDE+ odhalila střety se zvěří v místech přerušených oplocení, Vliv rychlosti jízdy a dalších faktorů na fungování automatického nouzového brzdění, Analýza dopadů pandemických omezení na nehodovost a chování účastníků silničního provozu či Průzkum používání tuningu na elektrokolech,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, designPopis byl vytvořen automaticky

13 tipů na užitečné weby z oblasti BESIP:

 1. CDV.czhttps://www.cdv.cz/
 2. Dopravní nehody v ČRhttps://nehody.cdv.cz/
 3. Plnění Strategie BESIP 2021-2030https://www.cdv.cz/vizenula
 4. Hloubková analýza dopravních nehodhttps://www.vyzkumnehod.cz/
 5. Index závažnosti dopravních nehod v intravilánech měst v České republicehttps://www.gcpindex.cz/
 6. Fatální následky dopravních nehod v zemích EUhttps://www.cdv.cz/vizenula
 7. Nehody autonomních vozidelhttps://www.avcrashes.net/
 8. Nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozuhttps://www.czrso.cz/nub/post/map
 9. Děti v dopravěhttps://www.detivdoprave.cz/
 10. Kde bourámehttps://www.kdebourame.cz/cz/
 11. Metodické centrumhttps://www.metodickecentrum.cz/
 12. Ponehodová péčehttps://www.ponehodovapece.cz/
 13. Srážky se zvěříhttp://www.srazenazver.cz/cz/

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno