O aktivitě a entuziasmu komunity seniorů v Lužicích nemůže být pochyb. Nejen, že se zapojují a pomáhají s organizací některých obecních akcí, ale samotný Klub seniorů má vlastní, velmi bohatý plán rozmanitých činností. Není proto divu, že se pro ně coby poděkování obec rozhodla uspořádat každoroční „Odpoledne s písničkou.“