Nejvíc pokut za nepoctivé obchodní praktiky dostal opět řetězec Penny   Kverulant.org si od České obchodní inspekce (ČOI) opět vyžádal informace o pravomocných pokutách uložených obchodním řetězcům.  Z vyžádaných informací vyplývá, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 dostal zdaleka nejvíce pokut řetězec Penny. Šlo o sankce v celkové výši 1,7 milionu korun a Penny dostalo i tři nejvyšší pokuty. ČOI v minulosti dokonce konstatovala, že v případě Penny šlo o „systémové nedostatky“. Přesto jsou pokuty uložené za neférové praktiky směšně nízké. Kverulant proti tomu opakovaně protestuje. Kverulant adresně upozorňuje na neférové chování velkých a mocných již od roku 2009. Usvědčujte je s námi finanční podporou našeho úsilí.
Kverulant pravidelně žádá ČOI o informace o pravomocných pokutách uložených nepoctivým obchodníkům a upozorňuje veřejnost na ty nejkřiklavější případy. Uložené pokuty jsou však často směšně nízké a podvádět se tak vyplatí. Kverulantovým cílem je tento stav změnit, a proto apeluje na ČOI, aby ukládala pokuty na horní hranici a kontroly prováděla častěji.

Kverulant zjistil, že ČOI pravomocně uložila obchodním řetězcům ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 (IV.Q 2023) celkem 42 pokut. Celková výše pokut činila necelé 3 milionu korun a z toho více než polovina udělených sankcí ve výši 1,7 milionu byla vyměřena řetězci Penny Market s.r.o. Ten byl i pokutován nejvyšší sankcí 600 tisíc korun i druhou nejvyšší pokutou 500 tisíc korun a dokonce i třetí ve výši 400 tisíc. Pojďme se podívat na důvody uložení jednotlivých pokut.
 
Pokuta 600 tisíc
Vůbec největší pokutu uložila ve sledovaném období plzeňská pobočka ČOI. Bylo to za prodej alkoholu mladistvým ve dvou případech a za to, že v celkovém součtu provedených kontrolních nákupů došlo k rozdílu 106,82 korun v neprospěch spotřebitele. Plzeňská ČOI za to uložila Penny pokutu 600 korun.  Rozhodnutí o uložení pokuty nabylo právní moci 7. listopadu 2023.
 
Pokuta 600 tisíc korun se Kverulantovi jeví jako velmi nepatrný postih, uvážíme-li, že zákon umožňuje uložit pokutu až 5 milionů korun a dále skutečnost, že plzeňská ČOI už pokutovala Penny v plzeňském a karlovarském kraji od července 2019 do ledna 2023 v 15 případech celkovou částkou 5,2 milionů korun.  Ale co je to proti zisku 1,2 miliardy, který Penny v roce 2022 v Česku vykázal.
 
Navíc se dokonce zdá, že ČOI výši pokut za recidivu nezvyšuje, ale naopak snižuje. Jak jinak si vysvětlit, že stejný plzeňský inspektorát ČOI uložil o měsíc později 13. prosince 2023 Penny pokutu za prodej alkoholu nezletilcům ve výši jen 200 tisíc korun.
 
Systémové okrádání zákazníků
I druhou nejvyšší pokutu uložila v posledním čtvrtletí roku 2023 plzeňská pobočka ČOI. Pokuta ve výši půl milionu se stala pravomocnou 25. listopadu 2023 a týkala se dvou okruhů neférového jednání. Tím prvním je trik, který Penny opakuje po celé republice už několik let. Na cenovkách v regálech byla uvedena jiná, nižší cena než ta zavedená do pokladny.

Podle Kverulantova zdroje jde v případě supermarketů Penny o zcela chladnokrevně realizovanou praxi. V regále je úmyslně uvedena cena výrazně nižší než ta zavedená na pokladně. Zákazník si toho při markování obvykle vůbec nevšimne, a pokud ano, tak se mu pokladní omluví, že to špatně zadali do kasy. Zákazník pak může zboží vrátit do regálu, ale mnohdy „nechce zdržovat“, a tak si zboží za neférovou cenu koupí. O tom, že vedení Penny toto ničemné chování samo iniciuje, svědčí i věta, která se v několika rozhodnutích ČOI opakuje: „taková frekvence porušení povinnosti správného účtování již svědčí o systémových nedostatcích v provozovnách obviněné.“

V případě kontrolních sedmi nákupů realizovaných od ledna do března roku 2023 inspektorátem ČOI v Karlovarském a Plzeňském kraji, zjistili kontroloři rozdíl ve výši 178 korun v neprospěch nakupujícího. Největší odhalené rozdíly činily 30 korun a to u dárkového balení oliv Franz Josef Kaiser. Ty Penny v Domažlicích opatřil cenovkou 169,90 korun, ale ve skutečnosti prodával za 199,90 korun. Stejné to bylo s ryzlinkem vlašským označeným v regále na prodejně v Aši cenovkou 119,90 korun, ale účtovaným částkou 149,90 korun.

O tom, že jde skutečně o systémové okrádání zákazníků svědčí i vůbec nejvyšší pokuta uložená obchodnímu řetězci v posledních letech.  Tato třímilionová pokuta pro Penny se stala pravomocnou už 10. 3. 2023. Všechny kontrolní nákupy proběhly v jejich prodejnách v dubnu a v květnu roku 2022 v Jihomoravském a Zlínském kraji. Kontrolorům bylo namarkováno celkem o 2 135,09 Kč více, než byla deklarovaná cena. Stalo se tak v 11 případech z celkově 15 kontrolních nákupů. I tady byla na cenovkách v regálech uvedena jiná, nižší cena než ta zavedená do pokladny a to u 39 druhů prodávaných výrobků. Nejkřiklavějším příkladem byl prodej dětského setu peřina a polštář s deklarovanou cenou 199,90 Kč, který byl ale ve dvou případech, jež ČOI odhalila, účtován cenou 759,00 Kč, čímž vznikl rozdíl v neprospěch nakupujícího ve výši 559,10 Kč. V odůvodnění rozhodnutí o této pokutě je uvedena tato věta: „Taková frekvence porušení povinnosti správného účtování již svědčí o systémových nedostatcích v provozovnách obviněné.“

Falešné slevy
Nyní však zpět do závěru roku 2023 a k pokutě ve výši 500 tisíc uložené Penny plzeňskou pobočkou. Tím druhým okruhem neférového jednání byly falešné slevy.
 
V lednu 2023 začala platit novela o ochraně spotřebitele. Novela reagovala na marketingové praktiky prodávajících, které ve spotřebiteli vyvolávaly mylný dojem o slevách z cen výrobků. Typickým příkladem bylo krátkodobé navýšení ceny, z které byla následně vypočítána sleva. V některých případech pak konečná cena zboží po poskytnutí slevy z navýšené ceny mohla být i vyšší, než cena zboží před jejím krátkodobým navýšením a přesně to ČOI zjistila na prodejnách Penny.
 
Pokud obchodník dodržuje zákon, jak má, může spotřebitel porovnat nejnižší cenu výrobku za posledních 30 dnů a aktuální cenu výrobku po poskytnutí slevy. A právě Penny ve velkém zákon o ochraně spotřebitele porušil.     
 
Inspektorát ČOI se sídlem v Hradci Králové pokutoval 7. listopadu 2023 Penny částkou 400 tisíc korun za špatně uvedené slevy. Šlo o desítky případů špatně uvedených slev. Tak například cenu kávy Jacobs Velvet Crema deklaroval na prodejnách i letáku sníženou o 33 %. Údajně ze 149,90 na 99,90 korun. Přitom o žádné zlevnění nešlo, protože výrobek už byl minulých 30 dnech prodáván za 99,90 korun.
 
„Nakupujte hezky česky“
Připomeňme si ještě krátce, že Penny Market v únoru 2012 zavedl marketingovou strategii spojenou se sloganem: „Nakupujte hezky česky!“ Záhy však vyšlo najevo, že některé výrobky označené symbolem Česká kvalita byly ve skutečnosti vyráběny v zahraničí. Podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce šlo o klamání spotřebitele. Inspekce prohřešek s řetězcem řešila opakovaně v letech 2012, 2014 a 2016. Řetězec argumentoval tím, že „česká kvalita“ spočívá nejen v místě výroby, ale také v receptuře a tradici.

Značku Česká kvalita řetězec přestal používat až v září 2016, a to v souvislosti s novelou zákona o potravinách, jež zpřísnila pravidla pro používání podobných označení. Nicméně zavádějící slogan „Nakupujte hezky česky“ používá Penny dál. Možná nám tak němečtí majitelé obchodního řetězce s názvem britské měny chtějí dát najevo, že „nakupovat hezky česky“ znamená podvádět a okrádat zákazníky.
  
Pokuta 350 tisíc pro Tesco
 Čtvrtou nejvyšší pokutu uložil za IV.Q 2023 inspektorát ČOI v Brně. Přestupcem bylo Tesco a výše pokuty činila 350 tisíc korun. Pochybení byla celá řada. Tak, třeba Tesco v Uherském Hradišti naúčtovalo jejich kontrolorům jedno Valentýnské srdce Lindt Lindor v hodnotě 185 korun, dvakrát. Omáčka Hell om BBQ byla v regále na prodejně ve Vyškově označena cenou 49,90 ale na kase markována za 64,90 korun. Ani s férovým uváděním slev si v Tescu moc starostí nedělali. ČOI zjistila, že na prodejně v Kroměříži se zákazníkům snažili namluvit, že jimi prodávané trvanlivé mléko bylo zleněno z 21,90 na 16,90, ale ve skutečnosti o žádnou slevu nešlo. Naopak, mléko bylo zdraženo a v minulých 30 dnech již prodáváno za 14,90 korun.
 
Sleva na všechno, která se nevztahuje skoro na nic
Pokutu 210 tisíc korun si od ČOI v Královéhradeckém a Pardubickém kraji „vysloužil“ Lidl nejen za obvyklé porušování zákona, ale za dvě pochybné obchodní praktiky.
 
Lidl poblíž pobočky v Poličce umístil u silnice poutač o rozměru 5 x 2 m s nápisem „- 20 % SLEVA NA CELÝ NÁKUP“ o velikosti písmen 42 cm. Podstatně menší nápis o velikosti písmen 3 cm v dolní části poutače uváděl: „AKCE SE NEVZTAHUJE NA TISK, CIGARETY, DÁRKOVÉ KARTY A DÁLE NA POTRAVINY, KRMIVA PRO ZVÍŘATA A DROGERII Z AKTUÁLNĚ PLATNÉHO LETÁKU“. Podle ČOI: „tyto pravdivé informace ohledně cenové výhody (slevy na celý nákup) byly schopné uvést spotřebitele v omyl vzhledem k velikosti písma použitého u výjimek z této akce, tedy takto prezentovaná informace mohla vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil“.
 
Kontroloři ČOI neměli pochopení, ani když Lidl v Rychnově nad Kněžnou lákal zákazníky do prodejny na „super cenu 7 999 Kč“ robotické sekačky Smart Home. Nabízený výrobek byl totiž naskladněn jen v počtu 3 kusů a vyprodán již 13 minut po otevření.
 
Pokuta 145 tisíc versus zisk 3,3 miliardy korun
 Poslední pokutou uloženou ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 a převyšující 100 korun je sankce, kterou dostal Kaufland. Pokuta byla uložena zejména za to, že prodejce označil tři výrobky v regále jako zlevněné, ale u kasy pak zákazníkům účtoval plnou cenu. Například u smetáku Spontex činil tento rozdíl 80 korun. Plzeňská ČOI za to Kauflandu uložila pokutu 150 tisíc korun. Kaufland se proti této pokutě odvolal. Hájil se tím, že zákazník přece mohl předražené zboží kdykoliv vrátit a že pokuta je nepřiměřeně vysoká.
 
Námitka proti nepřiměřeně vysoké pokutě působí dosti směšně, uvážíme-li, že Kaufland stejně jako Lidl patří do německé skupiny Schwarz-Gruppe, která je největší maloobchodní firmou v Evropě. V Česku měl Kaufland za svůj účetní rok 2021, tedy od dubna 2020 do března 2021, tržby 61,1 miliardy korun čímž byl po Lidlu druhým největším maloobchodním řetězcem v Česku. Za účetní rok 2021 vykázal Kaufland zisk 2,9 miliardy korun a za rok 2022 to byly 3,3 miliardy. I proto ústřední inspektorát ČOI odvolání Kauflandu korigoval jen nepatrně a snížil pokutu ze 150 na 145 tisíc.

Pokuty nad 100 tisíc za roky 2022 a 2023
Kverulant se sledování neférového chování nejen obchodních řetězců věnuje dlouhodobě.  Shromáždil informace o pravomocně uložených pokutách za roky 2022 a 2023. Jejich analýzou zjistil, že ČOI uložila obchodním řetězcům celkem 23 pokut vyšších než 100 tisíc korun. Celková výše pokut činila téměř 15 milionu korun a 10 udělených sankcí v celkové výši 6,7 bylo vyměřeno řetězci Penny Market s.r.o. Ten byl i pokutován nejvyšší sankcí 3 miliony i druhou nejvyšší pokutou 2 miliony korun.

Dalším často pokutovaným řetězcem byl Kaufland. Tomu ve sledovaném období uložila ČOI 6 pokut v celkové výši téměř 4 miliony korun a musel zaplatit i třetí nejvyšší pokutu 1,6 milionů korun.

Tesco skončilo s třemi pokutami a to 750, 350 a 200 tisíc korun. Podobně dopadl Lidl, byly mu vyměřeny pokuty 600, 210 a 200 tisíc korun.

Kverulant protestuje proti směšně nízkým pokutám
Výše pokut nad 100 tisíc korun uložených v roce 2022 činila 6,8 milionu.  V roce 2023 to bylo jen o něco více a to 8 milionu. Tyto částky bolestně kontrastují se zisky, kterých v České republice tyto zahraniční řetězce dosahují.

Podle údajů publikovaných serverem Seznam Zprávy, měl řetězec Penny v roce 2022 v Česku tržby 48,7 miliardy korun a hospodařil s čistým ziskem 1,2 miliardy korun. V roce 2021 byly tržby 42,2 miliardy a zisk 0,9 miliardy korun. Představme si, že by společnost Penny dostala od ČOI pokutu v průměrné výši 1,6 milionů korun každý měsíc. I tak by jí pořád zbylo téměř 1,2 miliardy zisku, jen zmenšené o 2 %. Jinými slovy výše pokut není dost odstrašující a podvádět se vyplatí.

Kverulant opakovaně apeluje na vedení ČOI, aby ukládala pokuty na horní hranici stanovené zákonem o ochraně spotřebitele. Horní hranice se pohybují od 5 milionů u méně závažných přestupků až po 50 milionů korun u těch nejnebezpečnějších. Kverulant připomíná, že dle judikatury platí, že má-li pokuta za jiný správní delikt naplnit svůj účel z hlediska individuální i generální prevence, musí být citelným zásahem do majetkové sféry pachatele.

Kverulant: Zveřejňujte pokuty
Věci by jistě významně pomohlo, kdyby ČOI zveřejňovala protokoly o pokutách uložených velkým řetězcům na svých internetových stránkách jako to dělá v případě pokut za prodej špatného benzinu a nafty. Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol čerpacích stanic je především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI. To vedlo k významnému nárůstu kvality prodávaných pohonných hmot. Zatímco v roce 2001 bylo v průměru závadných více než 13 % odebraných vzorků paliv, tak za celý rok 2022 bylo z 1204 odebraných vzorků celkem 17 nevyhovujících, což je 1 %.  V listopadu 2023 i v lednu 2024 vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot, které ČOI kontrolovala. V listopadu to bylo 236 vzorků a v lednu jich bylo 174.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno