Impulsem k založení neformálního klubu filantropie byl fakt, že se Jihomoravské komunitní nadaci v roce 2016 podařilo oslovit významné dárce, kteří na myšlenku filantropie reagovali velmi aktivně. Právě proto ředitelka nadace Zlata Maděřičová naznala, že na Břeclavsku nastává situace, která dovoluje věnovat se filantropii také po odborné stránce.