Již pošestnácté v řadě se scházejí mužáci z Podluží, aby si společně zazpívali a pobavili se. Letos se pořádání tohoto setkání ujaly Hrušky.