„Zpívali mužáci pod kaštanem u máje,nésla sa pěsnička pod večerem, pěkná je,“ zní text jedné moravské písničky. Jsou to právě mužáci, kterým patří hodové pondělí v Hruškách a kteří se zde scházejí pod zeleným, aby si u máje zazpívali a zatančili. V reportáži z minulého roku jsme vám představili tradiční hrušecké bartolomějské hody a jejich zvyky, nyní vám představujeme pondělní, mužácké hody.