„Košela a červenice s klobůčkem, u děvčat pak sukně, fěrtoch, rukávce a rožky,“ to jsou typické znaky podlužáckého kroje. Ten oblékají také v Bulharech, vinařské obci, kde je tradice vína a folkloru silně propojena, obzvláště v poslední srpnový víkend. V pátek se jak místní, tak návštěvníci z celé České republiky „ potúlají“ po Pulgárských sklepech a v sobotu si zážitky obohatí o bujarou hodovou veselici.